Badania ścieków

pobieranie próbki wody

Specjalizujemy się w kompleksowych badaniach ścieków. Nasze laboratorium posiada odpowiednie akredytacje, dzięki temu gwarantujemy najwyższą jakość i dokładność przeprowadzanych przez nas badań. Akredytacja ta jest ważna aż do 1 grudnia 2026 roku, co świadczy o naszym nieustannym dążeniu do utrzymania najwyższego poziomu usług. Przeprowadzanie analiz ścieków jest kluczowe dla monitorowania i ochrony środowiska. Zdajemy sobie sprawę z tej odpowiedzialności i nieustannie udoskonalamy nasze metody, aby uzyskiwać jak najbardziej precyzyjne wyniki. Przeprowadzane przez nas badania dotyczą różnorodnych aspektów, zarówno chemicznych, jak i fizycznych, co pozwala na dogłębne poznanie właściwości analizowanych ścieków.

Co obejmują nasze badania ścieków?

Badania ścieków obejmują szeroki zakres czynników. Analizujemy skład chemiczny ścieków, w tym obecność metali ciężkich, związków organicznych i nieorganicznych. Badamy również właściwości fizyczne ścieków, takie jak temperatura, przewodnictwo czy pH. Ponadto nasze badania obejmują aspekty związane z inżynierią środowiska, takie jak obecność mikroorganizmów czy zawartość tlenu. Wszystkie te elementy pozwalają nam na dokładną ocenę jakości ścieków i ich potencjalnego wpływu na środowisko. Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i dlatego nasze badania są tak kompleksowe.

Jakie próbki pobieramy podczas badań ścieków? 

Podczas badań ścieków pobieramy próbki w zakresie następujących czynników:

 • badania chemiczne i fizyczne wykonywane metodą manualną, (PN-ISO 5667-10:2021-11),
 • badania temperatury ścieku/pobranej próbki ścieku w zakresie 4-45 0C  (PN-77/C-04584),
 • pH w zakresie 2,0-10,0 przy użyciu metody potencjometrycznej (PN-EN ISO 10523:2012),
 • zawiesiny ogólne w zakresie 2,0-2900 mg/l przy użyciu metody wagowej (PN-EN 872:2007+Ap1:2007),
 • stężenie chlorków w zakresie 5-200 mg/l przy użyciu metody miareczkowej (PN-ISO 9297:1994),
 • stężenie żelaza w zakresie 0,02 -10 mg/l (PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06)
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu -ChZT-Cr w zakresie 30-9600 mg/l O2, przy użyciu metody miareczkowej (PN-ISO 6060:2006),
 • biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT 5  w zakresie 3-6000 mg/l O2, przy użyciu metody elektromechanicznej (PN-EN ISO 5815-1:2019-12),
 • stężenie fosforu ogólnego w zakresie 0,05-40 mg/l, przy użyciu metody spektrofotometrycznej (PN-EN ISO 6878:2006 pkt.8 +Ap1:2010 +Ap2:2010),
 • stężenie azotu azotynowego w zakresie 0,02-2,0 mg/l, przy użyciu metody spektrofotometrycznej (PN-EN 26777:1999),
 • stężenie azotu azotanowego w zakresie 0,20-40 mg/l, przy użyciu metody spektrofotometrycznej (PN-82/C-04576/08),
 • stężenie azotu amonowego w zakresie 0,3 – 400 mg/l, przy użyciu metody spektrofotometrycznej (PN-ISO 7150-1:2002),
 • stężenie azotu ogólnego, z obliczeń  (PN-73/C-04576/14).