Pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy

pracujący ludzie

Wykonujemy pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy, które są niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu pomiarów z wykorzystaniem najnowszych technologii i metod. Nasze usługi obejmują badania chemiczne, badania dotyczące inżynierii środowiska, badania właściwości fizycznych oraz pobieranie próbek. Dzięki akredytacji AB 1848 możemy zapewnić najwyższą jakość usług. Nasze laboratorium znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim, ale świadczymy usługi na terenie całego kraju. Pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy to nie tylko wymóg prawa, ale przede wszystkim troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Jakie pomiary środowiskowe na stanowiskach pracy wykonujemy?

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy, które pozwalają wykryć czynniki szkodliwe i uciążliwe. Wykonujemy przede wszystkim:

 • badania chemiczne, które pozwalają na identyfikację i ocenę stężenia substancji szkodliwych w powietrzu,
 • badania dotyczące inżynierii środowiska pozwalają na ocenę wpływu warunków pracy na środowisko, a także na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
 • badania właściwości fizycznych, takie jak pomiar hałasu, oświetlenia czy temperatury, są niezbędne do oceny komfortu pracy.

Dodatkowo oferujemy usługi pobierania próbek, które umożliwiają dokładną analizę czynników środowiskowych. Wszystkie nasze pomiary są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami, co gwarantuje ich wiarygodność i precyzję.

Badania powietrza w środowisku pracy

Realizujemy profesjonalne badania powietrza w środowisku pracy. W tym celu pobieramy próbki do oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe – frakcję wdychalną i frakcja respirabilną, używając następujących metod dozymetrii indywidualnej i stacjonarnej:

 • substancje organiczne (frakcja wdychalna),
 • substancje nieroganiczne (frakcja wdychalna i repirabilna),
 • metale i ich związki (frakcja wdychalna i respirabilna),

Badania te wykonywane są w odniesieniu do takich dokumentów jak: PN-Z-04008-7:2002 oraz PN-Z-04008:7:2002/Az1:2004. 

Natomiast badanie stężenia pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – frakcja wdychalna, obejmuje przede wszystkim:

 • cement portlandzki,
 • grafit naturalny,
 • kaolin,
 • krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna,
 • pyły drewna,
 • pyły mąki,
 • pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność,
 • pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki,
 • siarczan (vi) wapnia (gips),
 • sadza techniczna,
 • węgiel (kamienny, brunatny),
 • węglan magnezu wapnia (dolomit),
 • węglik krzemu, niewłóknisty.

Badamy w zakresie 0,20 – 20,4 mg/m3,wykorzystując metodę grawimetryczną przy użyciu dokumentów odniesienia PN-Z-04507:2022-05 PN-Z-04507:2022-05/Ap1:2022-08

W przypadku stężenia pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – fraka respirabilna, badamy głównie występowanie:

 • cementu portlandzkiego,
 • grafitu naturalnego,
 • krzemionki bezpostaciowej i syntetyczna, 
 • pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki,
 • węgla (kamiennego i brunatnego).

Pomiary realizowane są w zakresie 0,2-36,0 mg/m3,wykorzystując metodę grawimetryczną przy użyciu dokumentów odniesienia PN-Z-04508:2022-05 PN-Z-04508:2022-05/Ap1:2022-08

Badanie hałasu w środowisku pracy

Wykonujemy również badania hałasu w środowisku pracy, który można podzielić na trzy poziomy:

 • równoważny poziom dźwięku A,
 • maksymalny poziom dźwięku A,
 • szczytowy poziom dźwięku C.

Pomiary realizujemy w zakresie 35-135 dB, przy wykorzystaniu bezpośredniej metody pomiarowej oraz dokumentów odniesienia PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkt 10 i 11.

Poziom ekspozycja na hałas jest odniesiony do:

 • 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy,
 • przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. 

Badania drgań mechanicznych w środowisku pracy 

Realizujemy także badania drgań mechanicznych w środowisku pracy, które oddziałują na organizm człowieka przez kończyny górne.  Pomiary odbywają się na dwóch poziomach:

 • skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,13 – 100) m/s2, (metoda pomiarowa bezpośrednia)
 • ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz). Jest to ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahw).

Dokumentem odniesienia w przypadku tego rodzaju badań jest PN-EN 14253+A1:2011.

Jednak wykonujemy również pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka:

 • skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,13 – 100) m/s² Metoda pomiarowa bezpośrednia,
 • ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Jest to ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy)

Pomiary realizowane są w odniesieniu do dokumentu PN-EN 14253+A1:2011.