Akredytowane badania laboratoryjne

kobieta trzymające probówki

Jesteśmy laboratorium badawczym, w którym nauka spotyka się z praktyką. Dzięki temu możemy oferować akredytowane badania laboratoryjne na najwyższym poziomie. Nasza oferta obejmuje badania chemiczne, badania dotyczące inżynierii środowiska, badania właściwości fizycznych oraz pobieranie próbek. Specjalizujemy się w badaniach ścieków oraz środowiska pracy, skupiając się na czynnikach szkodliwych i uciążliwych. Nasza akredytacja AB jest ważna do 1 grudnia 2026 roku, co potwierdza ciągłą gotowość do dostarczania usług najwyższej jakości. Wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z najnowszymi standardami i technologiami, co gwarantuje ich wiarygodność i precyzję.

Jakie badania przeprowadzamy w naszym laboratorium?

W naszym laboratorium przeprowadzamy różnego rodzaju badania, do których zaliczamy przede wszystkim:

  • badania chemiczne -  analizujemy skład chemiczny różnych substancji, identyfikujemy nieznane związki i oceniamy ich właściwości. 
  • badania dotyczące inżynierii środowiska  - obejmują analizę czynników środowiskowych, takich jak jakość powietrza, wody i gleby, 
  • badania właściwości fizycznych - pozwalają nam ocenić takie parametry jak temperatura, ciśnienie, wilgotność i inne. 

Natomiast pobieranie próbek jest niezbędne do przeprowadzenia wszystkich tych badań. Specjalizujemy się również w badaniach ścieków, które pozwalają nam ocenić ich skład i potencjalne zagrożenia dla środowiska. Badania środowiska pracy skupiają się na identyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych, które mogą wpływać na zdrowie i samopoczucie pracowników.